Hội viên chính thức

English

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI PTTM TP.HCM 2007-2009


I. Kiện toàn tổ chức Hội:

- Xây dựng hoàn chỉnh điều lệ Hội, các quy chế hoạt động…

- Thành lập văn phòng thường trực Hội.

- Tổ chức các ban chuyên môn và đưa vào hoạt động. Đặc biệt quan tâm đến việc thành lập và đưa vào họat động các ban:

+ Ban Bảo vệ Bác sĩ hành nghề Thẩm Mỹ

+ Ban Bảo vệ khách hàng

- Nghiên cứu thành lập Quỹ Bảo Hiểm hành nghề cho Hội viên.

- Lập kế hoạch tài chính cho hoạt động của Hội.

- Tiếp tục xem xét kết nạp hội viên, đồng thời tiến hành rà soát hồ sơ để cấp Giấy Chứng nhận hội viên và Thẻ Hội viên...

- Tổ chức thông tin việc hình thành và hoạt động của Hội cho cả nước và cho các Hội Thẩm Mỹ Quốc Tế để xúc tiến các hợp tác và phối hợp hoạt động trong nước và quốc tế.

II. Công tác thông tin khoa học - kỹ thuật, đào tạo:

- Xây dựng và phát huy vai trò trang web của Hội để web Hội trở thành:

    + Trung tâm liên lạc, nối kết họat động giữa Ban Chấp Hành và Hội viên; giữa Hội viên và Hội viên…

    + Trung tâm cung cấp thông tin cập nhật về hoạt động Ngành Thẩm Mỹ trong và ngoài nước cho hội viên, báo, đài… và những người quan tâm đến lĩnh vực thẩm mỹ, kể cả trong và ngoài nước.

- Để tăng cường thông tin nhanh nhạy, Hội sẽ phổ cập việc sử dụng email cho tất cả hội viên và dùng email làm phương tiện thông tin chính thống của Hội.

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên ngành thẩm mỹ ở trong nước cũng như hỗ trợ cho hội viên những điều kiện thuận lợi để hội nhập và thu được lợi ích ở những sinh hoạt khoa học kỹ thuật ở nước ngoài.

- Phối hợp với các trường đại học, các viện… để soạn thảo chương trình đào tạo Phẫu thuật Thẩm mỹ về lý thuyết và thực hành, từ đó khởi động chương trình đào tạo Y khoa liên tục trong ngành Phẫu thuật Thẩm mỹ cho hội viên.

 

- Tổ chức và phối hợp với các đơn vị thực hiện các buổi nói chuyện chuyên đề giới thiệu các công nghệ, thiết bị thẩm mỹ mới, các tiến bộ hỗ trợ cho ngành thẩm mỹ…

- Phát hành các tài liệu thông tin về thẩm mỹ cho hội viên (qua email).

- Phối hợp thông tin về chuyên ngành thẩm mỹ với Sở Y Tế, các hội bạn, với các báo, đài…

III. Tổ chức Hội nghị PTTM:

- Tổ chức Hội nghị PTTM mỗi 2 năm/lần, có thể kết hợp với các Hội khác, trong nước cũng như quốc tế.

- Thời điểm dự kiến cho Hội nghị đầu tiên: năm 2008.

IV. Công tác hội viên:

- Tổ chức những sinh họat ngọai khóa du lịch, văn nghệ, thể thao… để làm phong phú thêm đời sống và nhất là tạo thêm cơ hội gặp gỡ, gắn bó thêm giữa các hội viên.  

- Tổ chức hỗ trợ giúp đỡ, thăm viếng... những hội viên gặp khó khăn, bất trắc trong đời sống.

V. Công tác xã hội, nhân đạo:

- Tổ chức phẫu thuật, điều trị cho một số nạn nhân chất độc màu da cam, nạn nhân tai nạn lao động nghèo…

- Hưởng ứng các đợt vận động cứu trợ nạn nhân thiên tai, bão lụt…

 

Ngày 25 tháng 7 năm 2007

BCH Hôi PTTM TP.HCM

BS LE VAN SENXCUONG

© 2011 Bản quyền thuộc HỘI PHẪU THUẬT THẨM MỸ TP.HỒ CHÍ MINH (HSPAS)

Văn phòng thường trực: 83 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Tel: (028) 3863 3683 - (028) 3862 7474

Email: hoithammy@gmail.com

Thiết kế web bởi Vipcom & HSPAS

Danh mục chính

Lượt truy cập : 0009392

Lượt truy cập: 12696667